Facebook

Rok Kolberga 2014

 

Oskar Kolberg
1814 - 1890

biogram

 

 

Aktualno?ci arrow KONKURSY
KONKURSY PDF Drukuj Email
Wpisał: Redaktor   
23.08.2010.

XX edycja Ogólnopolskiego Festiwalu "Bukowskie Prezentacje Folkloru M?odych", który odb?dzie si? 5 lipca 2015 w Bukowsku (prezentacje konkursowe) oraz 6 lipca - wycieczka, warsztaty muzyczne. Bra? w nim udzia? mog? m?odzi wykonawcy muzyki tradycyjnej do 20 r.?. w kategorii kapele ludowe i zespo?y ?piewacze oraz soli?ci: instrumentali?ci i ?piewacy.
Zg?oszenia do 8 czerwca 2015 r.

Szczegó?owe informacje, regulamin i karta zg?oszenia na stronie www.bukowsko.pl
lub tel. 13 4674015.

 

XVI Konkurs piosenki "I ty mo?esz za?piewa?"

Miejski O?rodek Kultury im. Oskara Kolberga w Przeworsku zaprasza dzieci, m?odzie? oraz osoby doros?e do udzia?u w XVI Konkursie Piosenki „I ty mo?esz za?piewa?”, który odb?dzie si? 21.05.2015 r. o godz. 10.00 w sali widowiskowej MOK.

regulamin i karta zg?oszenia

 

 

II Festiwal ?ywej muzyki na strun dwana?cie i trzy smyki, który odb?dzie si? 17 maja w Kolbuszowej (warsztaty z ?ywej muzyki oraz konkurs). Bra? w nich udzia? mog? kapele ludowe, soli?ci-instrumentali?ci.
Zg?oszenia do 6 maja 2015 r.

Szczegó?owe informacje, regulamin i karta zg?oszenia na stronie http://mdkkolbuszowa.pl/index.php/bedzie/festiwal-zywej-muzyki
lub tel. 17 2271 563.

 

XVI Ogólnopolskie Konfrontacje Kapel Ludowych i Zespo?ów ?piewaczych D?bica 2015

Przegl?d odb?dzie si?
9 maja 2015 r., a bra? w nim udzia? mog? kapele ludowe, soli?ci-instrumentali?ci, soli?i-?piewacy, zespo?y ?piewacze.
Zg?oszenia do 28 kwietnia 2015 r.

Szczegó?owe informacje pod telefonem tel. 14 670 31 67

 

ANIM@KCJA

II edycja Ogólnopolskiego konkursu na najlepsz? animacj?, grafik? komputerow? i film dokumentalny "Anim@kcja"

 

 

I G?ogowskie Spotkania Chóralne, odb?d? si? 22 pa?dziernika 2011 r. w Miejsko Gminnym Domu Kultury w G?ogowie Ma?opolskim. Planowane rozpocz?cie przegl?du o godz. 12.00, jednak w momencie, gdy zg?osze? b?dzie du?o godzina rozpocz?cia mo?e ulec zmianie, o czym zg?oszone chóry zostan? poinformowane.

I G?ogowski Przegl?d Kapel i ?piewaków Ludowych - Wykopki 2011, odb?dzie si?
2 pa?dziernika 2011r. w Ludowym Klubie Je?dzieckim "Zabajka" w Zabajce. Planowany pocz?tek przegl?du to godz. 14.00. Zg?oszone podmioty wykonawcze zostan? poinformowane w jakich przedzia?ach czasowych odb?d? si? ich prezentacje.
 

Muzeum Dobranocek oraz Rzeszowski Dom Kultury filia Staromie?cie zapraszaj? m?odzie? z podkarpacia w wieku 10-18 lat do udzia?u w konkursie plastyczno-filmowym

Projekt Animacja"Klatka po klatce".

 

 

Czekaj? atrakcyjne nagrody rzeczowe oraz mozliwo?? stworzenia w?asnego filmu podczas warsztatów animacji w Muzeum Dobranocek w Rzeszowie
klatapoklacie_wieloryb.jpg
 
 
 
 
XIV KONKURS PIOSENKI “ I tymikrofon.gif mo?esz za?piewa?”
 

1.Cel imprezy:

-prezentacja dorobku artystycznego solistów i zespo?ów

-popularyzacja ?piewania w?ród dzieci i m?odzie?y

-wspólna zabawa przy muzyce


2.Termin imprezy: 24.05.2011 r . godz. 10 °°

3.Miejsce imprezy:

sala widowiskowa Miejskiego O?rodka Kultury

 
REGULAMIN I KARTA ZG?OSZENIA

 

16 Wygraj Sukces

 
 
ws11.gif
W dniu 29 marca br. w Miejskim O?rodku Kultury im. Oskara Kolberga odby?y si? eliminacje wst?pne 16 Konkursu Piosenki "Wygraj Sukces" 
 
 
ELIMINACJE REGIONALNE - 19.04.2011 R.
 
 
 

 

Mi?dzynarodowy Dzie? Ziemi i Zdrowia 2011

 
 
mdziz2011a.jpg

 

KONKURS PLASTYCZNY WERDYKT JURY 

 KONKURS WIEDZY O ZDROWIU I EKOLOGII -werdykt jury

KONKURS MA?YCH FORM TEATRALNYCH - WERDYKT JURY

KONKURS PIOSENKI - werykt jury

KONKURS EKOCERAMICZNY - WERDYKT JURY

 

 

 
 
XIV KONKURS PIOSENKI “ I tymikrofon.gif mo?esz za?piewa?”
 

1.Cel imprezy:

-prezentacja dorobku artystycznego solistów i zespo?ów

-popularyzacja ?piewania w?ród dzieci i m?odzie?y

-wspólna zabawa przy muzyce


2.Termin imprezy: 24.05.2011 r . godz. 10 °°

3.Miejsce imprezy:

sala widowiskowa Miejskiego O?rodka Kultury

 
 
 
6.Festiwal Piosenki Dzieci?cej i M?odzie?owej TEN-TON
 
 

17 kwietnia 2011 roku w Domu Kultury DORO?KARNIA w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawa odby? si? 6. Festiwal Piosenki Dzieci?cej i M?odzie?owej TEN– TON. Podczas festiwalu wszyscy uczestnicy prezentowali piosenki z repertuaru Maryli Rodowicz. Prezentacje wys?ucha?o i obejrza?o jury w sk?adzie:

  • Gra?yna ?obaszewska

  • Lora Szafran

  • Joanna Zagda?ska

Na festiwal zg?osi?o si? ponad 100 wokalistów z ca?ej Polski, w tym solistki Zespo?u Wokalnego „SEMPRE” z MOK w Przeworsku. Dwie z nich to laureatki :

  • Karolina Lasek zdoby?a III miejsce

  • Ró?a St?pak otrzyma?a wyró?nienie


G R A T U L U J E M Y
 
dyp1.jpgdyp2.jpg

 

1.

W zwi?zku ze zbli?aj?c? si? IX edycj? Festiwalu Muzyki Niemechanicznej \' Around The Rock\'

Miejski O?rodek Kultury w Czerwionce-Leszczynach zaprasza do wzi?cia udzia?u w:

 

·         konkursie fotograficznym pt. „Najlepsze Zdj?cie Koncertowe” - m?odzi i utalentowani fotograficy mog? zaprezentowa? swoje prace jak i by? cz?onkami ekipy fotoreporterów festiwalu. G?ówna nagroda to 1500 z?!

·         konkursie muzycznym dla m?odych zespo?ów chc?cych si? zaprezentowa? przed szersz? publiczno?ci? – nagrody s? przyznawane w formie pieni??nej oraz w formie godzin nagra? w studiu.

Regulaminy i szczegó?y na stronie www.atrfestival.pl

 

2. 7 Podkarpacki Konkurs Poetycki "Ja i ?wiat"  - regulamin i karta zg?oszenia

3.
XII Ogólnopolski Festiwal M?odych Talentów i Piosenki Ekologicznej o
Puchar Ministra Edukacji Narodowej oraz Nagrod? Starosty Stargardzkiego
2011.

Zg?oszenia do 8 kwietnia 2011 r.

Szczegó?owe infomacji udziela Zbigniew A?adowicz tel. 782 815 429, (91)
578 15 32, e-mail: Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

 

16 Przegl?d Scenicznej Twórczo?ci Dzieci?cej "Szkolne Prezentacje Artystyczne"

 
 
spa11.jpg

7.04.2011

godz. 10.00

sala widowiskowa MOK

wst?p wolny
 
 
 
I Powiatowy Festiwal Piosenki Przedszkolnej KOLOROWY MIKROFON
 
 

I Powiatowy Festiwal Piosenki Przedszkolnej

"KOLOROWY MIKROFON"

 mik.jpg

 

Organizatorem Festiwalu jest:

 

Miejski O?rodek Kultury w Przeworsku

Burmistrz Miasta Przeworsk

Starostwo Powiatowe w Przeworsku

protokó? jury

Og?oszenie wyników oraz uroczyste wr?czenie nagród laureatom nast?pi w dniu 1.06.2011 podczas imprezy „Dzie? Dziecka”.

 

Zmieniony ( 13.05.2015. )
 
© 2022 Miejski Ośrodek Kultury w Przeworsku
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.