W skrócie

SOLO DANCE 2015 - FOTO
 

Facebook

Rok Kolberga 2014

 

Oskar Kolberg
1814 - 1890

biogram

 

 

Aktualno?ci arrow Ceramika i Batik
Ceramika i Batik PDF Drukuj Email
Wpisał: Redaktor   
02.12.2005.

batik_plakat4.jpg
 
warbat3.jpg

  Fotorelacja z warsztatów ceramicznych dla dzieci ze Szko?y Podstawowej w Studzianie - DZIA?ALNO?? KO?A CERAMIKI

Ko?o Ceramiki i pracownia_batiku_i_ceramiki.jpgBatiku swoj? dzia?alno?? rozpocz??o w 1984 roku. Pierwotnie by?o to kó?ko plastyczne o profilu ceramicznym i w takiej formie funkcjonowa?o przez 6 lat. W roku 1990 pojawi?y si? prace z zakresu batiku. Ceramika i batik – dwie ró?ne dziedziny sztuki u?ytkowej wype?niaj? obecny program dzia?alno?ci ko?a. Poj?ciem „ceramika” okre?la si? wyroby z materia?ów gliniasto – piaszczystych, utrwalone w wysokiej temperaturze. Batik – pradawna indonezyjska technika r?cznego zdobienia tkanin przy zastosowaniu wosku. Wosk stosuje si? do zabezpieczenia przed stopniowym farbowaniem wybranych miejsc. Realizuj?c swoje zadania uczestnicy zaj?? staj? si? spadkobiercami i kontynuatorami archaicznych rzemios?. Z twórcz? pasj? nadaj? glinie najró?niejsze kszta?ty, tworz? w ten sposób naczynia, figurki ludzi oraz zwierz?t i fantastycznych postaci. Wykonuj? p?askorze?by i barwne polichromie. Na zaj?ciach powstaj? drobne ozdoby, taki jak: broszki i korale, gliniane dzwonki, bo?onarodzeniowe szopki oraz inne oryginalne przedmioty. Batik jest traktowany jako technika malarska. Zakres tematów w tej dziedzinie jest nieograniczony. Autorzy ch?tnie wykonuj? kompozycje przedstawiaj?ce sceny figuralne, architektur?, motywy ro?linne, pejza?e, kompozycje dekoracyjne w ró?nych uk?adach i stylach.

Prace uczestników zaj?? od pocz?tku dzia?alno?ci ko?a s? eksponowane na wystawach w naszym O?rodku, mie?cie oraz innych miejscowo?ciach naszego kraju. Uczestnikami s? dzieci i m?odzie?.

 

   Instruktor: Barbara Tereszkiewicz Harmonogram zaj??

 

I Festiwal Sztuk Ulicznych 2011 - PSSK ANIME - warsztaty i pokaz Ceramiki i Batiku


  batik1.jpg

batik2.jpg

batik3.jpg

batik4.jpg

 

fb13.jpg

Galeria  prac Ko?a Ceramiki i Batiku 

_1140002.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 _1140006.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_1140011.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 _1140012.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_1140016.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_1140027.jpg

 

 

 

 

 

 

 

Zmieniony ( 03.07.2015. )
 
© 2022 Miejski Ośrodek Kultury w Przeworsku
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.