Facebook

Rok Kolberga 2014

 

Oskar Kolberg
1814 - 1890

biogram

 

 

Aktualności arrow Historia
Historia PDF Drukuj Email
Wpisał: Redaktor   
02.12.2005.

Miejski Ośrodek Kultury - rys historyczny.

W 1977 roku Przeworski Dom Kultury, przejmując funkcję Powiatowej Poradni Kulturalno – Oświatowej, a będąc równocześnie Filią wojewódzkiego Domu Kultury w Przemyślu – działalność swoją rozwija w dwóch kierunkach: rozwój kół i zespołów zainteresowań i organizacja działalności kulturalnej w środowisku, na co został położony stały nadzór nad placówkami kultury byłego powiatu. Zabezpieczając równocześnie, przy skromnych możliwościach kadrowy instruktaż dla zespołów działających w terenie. Na podstawie zarządzenia Wojewody z dnia 29 września 1979 roku Przeworski Dom Kultury zostaje przekształcony na Miejski Ośrodek Kultury.

W dniu 15 stycznia 1980 r. Naczelnik Miasta Przeworska nadaje statut oraz zatwierdza Regulamin Pracy. Postanowienia ogólne Statutu zakładają, że Miejski Ośrodek Kultury jest państwową instytucją programowania, metodyki i organizacji działalności społeczno – kulturalnej. Nadzór merytoryczny został podporządkowany Wojewódzkiemu Domowi Kultury w Przemyślu. Miejski Ośrodek Kultury z upoważnienia Naczelnika koordynuje programowanie działalności oraz doskonalenie wszystkich instytucji i organizacji prowadzących działalność społeczno – kulturalną na terenie miasta. Celem nadrzędnym działalności Ośrodka jest rozwój i kształtowanie potrzeb, aspiracji drogą powszechnego i aktywnego uczestnictwa mieszkańców. Dla właściwej organizacji pracy Miejskiego Ośrodka Kultury tworzy się działy:

Dział Pracy Środowiskowej

Dział Księgowości

Dział Administracyjny

1 stycznia 1985 roku zarządzeniem Wojewody Przemyskiego, Miejski Ośrodek Kultury został przekształcony w Oddział Wojewódzkiego Domu Kultury w Przemyślu. Nadzór nad MOK sprawowany jest przez Wydział Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego w Przemyślu. Po wielu rozmowach oraz staraniach władz miasta Przeworska za pośrednictwem radnych Miejskiej Rady Narodowej uznano, że Miejski Ośrodek Kultury w Przeworsku może funkcjonować jako samodzielna placówka, przy niedużym wsparciu finansowym przez Urząd Wojewódzki. Dzięki odpowiedniej bazie i przygotowanej zawodowo kadrze od 23 grudnia 1985 roku w Przeworsku funkcjonuje Miejski Ośrodek Kultury. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1986 r.

W dniu 6 lutego 1986 roku Naczelnik Miasta Przeworska Miejskiemu Ośrodkowi Kultury nadaje Statut, który w postanowieniach ogólnych celach i zadaniach przypomina akt z roku 1980. Pomimo podporządkowania służbowego z Wojewódzkiego Domu Kultury na Naczelnika Miasta Przeworska, struktura wewnętrzna MOK pozostaje taka sama. Za całokształt działalności związanej z upowszechnianiem kultury, a zwłaszcza kultywowanie i rozwijanie tradycji kulturalnych twórczości ludowej i folkloru, Wojewoda Przemyski w dniu 8 czerwca 1987 roku nadaje Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Przeworsku imię Oskara Kolberga. Za całokształt działalności Miejskiego Ośrodka Kultury w 2002 roku Kapituła przyznała wyróżnienie „Ratusz 2002” w kategorii „ Za Zasługi Dla Miasta Przeworska ”. Miejski Ośrodek Kultury realizuje swoje zadania poprzez :

prowadzenie pracowni artystycznych, zespołów, kół zainteresowań, upowszechnianie scenicznych programów artystycznych, spotkań autorskich, organizowanie koncertów zamkniętych i plenerowych, organizowanie przeglądów, konkursów, festiwali i wystaw w różnych dziedzinach sztuki, prowadzenie szkółki muzycznej - klasa fortepianu,organizowanie wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży,prowadzenie kostiumerni, organizowanie kursów tańca, języków obcych i innych,prowadzenie działalności gospodarczej,współpracę z instytucjami kultury, zespołami artystycznymi z terenu miasta i kraju, instytucjami oświatowymi, zakładami pracy, fundacjami, stowarzyszeniami i organizacjami społecznymi.

Miejski Ośrodek Kultury prowadzi zajęcia stałe w następujących zespołach i kołach zainteresowań :

 • Dziecięcy Zespół Tańca Ludowego "Jabłoneczka",
 • Zespół Taneczny "Plus",
 • Dziecięcy Zespół Piosenki i Ruchu "Plusik",
 • Rytmika,
 • Szkółka muzyczna – klasa fortepianu,
 • Dziecięcy Zespół Wokalny "Ósemka",
 • Zespół Wokalny "Synkopa",
 • Zespół Wokalny "Synkopa Junior",
 • Koło Ceramiki i Batiku,
 • Koło Modelarni Lotniczej,
 • Koło Modelarni Okrętowej,
 • Przeworska Kapela Podwórkowa "Beka",
 • Grupa "Outsider Blues".

Pod koniec roku 2004r. w MOK-u rozpoczęła działalność orkiestra dęta, która towarzyszyć nam będzie w uroczystościach, świętach państwowych oraz innych imprezach organizowanych na terenie miasta i nie tylko.

 

 

                                                                                                                                                                 XXX LAT MOKxxx_lat_mok.jpg

27 maja 1977 roku odbyło się uroczyste otwarcie Miejskiego Ośrodka Kultury im. Oskara Kolberga w Przeworsku. Trzydzieści lat później z tygodniowym wyprzedzeniem pod dachem zbudowanego trzy dekady temu budynku MOK odbyły się uroczystości obchodów XXX-lecia istnienia naszego domu kultury.

Uroczystości zainicjowało otwarcie wystawy rysunku satyrycznego znanego przeworskiego rysownika i satyryka Henryka Cebuli, który pierwszą swoją wystawę w Przeworsku otwierał 35 lat temu, jeszcze przed wybudowaniem obecnej siedziby MOK a który w sposób szczególny związany jest z naszym ośrodkiem poprzez bogatą działalność wystawienniczą. Podczas otwarcia wystawy głos zabrali zaproszeni goście, pan Leszek Kisiel – zastępcaca Burmistrza Miasta Przeworsk oraz pani Anna Darecka – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przeworsku, którzy na ręce dyrektora MOK pana Andrzeja Kowalskiego złożyli podziękowania i życzenia wszystkim pracownikom MOK z okazji Jubileuszu. Następnie już w sali widowiskowej głos zabrał dyrektor MOK, który wygłosił uroczyste przemówienie z okazji jubileuszu po czym rozpoczął się koncert, podczas którego wystąpiły wszystkie zespoły artystyczne działające pod auspicjami MOK. Przy okazji takiego uroczystego wydarzenia nie mogło oczywiście zabraknąć symolicznej lampki szmpana oraz jubileuszowego tortu, którymi poczęstowani zostali zaproszeni goście. Uroczystościom towarzyszyły ekspozycje kół zainteresowań: Modelarnii Okrętowej, Modelarni Lotniczej oraz Koła Batiku i Ceramiki a na scenie zobaczyć można było także prezentację multimedialną, w której prezentowały się grupa fotograficzno – filmowa "ZOOM art" oraz grupa poetycka "NoToPióro" działające w naszym ośrodku. Ponadto poprzez archiwalne zdjęcia wyświetlane z projektora poznać można było historię MOK.

Składamy serdeczne podziękowania wszystkim tym, którzy przyczynili się do obecnego wizerunku naszego ośrodka a także tym, dzięki którym mogliśmy świętować jubileusz XXX-lecia istnienia MOK.

2xxx.jpg

G.M.3xxx.jpg1xxx.jpg

 

h1.jpg

        h2.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

h3.jpg

  h4.jpg  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

h5.jpg

Zmieniony ( 21.09.2007. )
 
© 2023 Miejski Ośrodek Kultury w Przeworsku
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.