Facebook

Rok Kolberga 2014

 

Oskar Kolberg
1814 - 1890

biogram

 

 

Aktualno?ci arrow Us?ugi
Us?ugi PDF Drukuj Email
Wpisał: Redaktor   
02.12.2005.

Miejski O?rodek Kultury oferuje do wynajmu na ró?ne okoliczno?ci, konferencje, szkolenia, pokazy i inne zaj?cia nast?puj?ce pomieszczenia:

Sala widowiskowa

plan sali widowiskowej MOK

 • 444 miejsc
 • zaplecze techniczne
 • scena
 • mo?liwo?? profesjonalnego nag?o?nienia
 • o?wietlenie

    cennik:

  1. sala widowiskowa z zapleczem 500 z? brutto / godz.

  2. Sala widowiskowa z nag?o?nieniem podstawowym 550 z? brutto / godz.

  3. Sala widowiskowa z nag?o?nieniem rozszerzonym 600 z? brutto / godz.

Sala klubowa

 • 80 miejsc siedz?cych
 • mo?liwo?? nag?o?nienia
 • sto?y i krzes?a

  cennik:

  Sala klubowa 100 z? /godz.

sala_klubowa2.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sala wyk?adowa

 • na zaj?cia w ma?ych grupach - 25 miejsc
 • tablica
 • sto?y i krzes?a

  cennik:
  Sala wyk?adowa 50 z? /godz.
sala_wykadowa1.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hol  - 450 z?/dzie?

 

W ceny wliczono podatek VAT


Galeria MOK

wystawy - bezp?atnie
wynaj?cia z przeznaczeniem na organizacj? spotka?, prezentacji, pokazów - 50 z? (brutto) 

 

Ponadto oferujemy:

 • wypo?yczenie strojów ludowych z ró?nych regionów Polski

  cennik:
  1. Komplet damski – 20 z?

  2. Komplet m?ski – 15 z?

  3. Para butów 10 z?

 • wypo?yczenie aparatury nag?a?niaj?cej wraz z obs?ug?:
 • 1. o mocy do 1 KW - 200 z? (brutto) za godzin?
 • 2. o mocy powy?ej 1 KW - 300 z? (brutto) za godzin?
 • wynajem miejsc handlowych na parkingu  MOK

  cennik na rok 2010:

  1) za plac przy parkingu – 65 z?, s?ownie: sze??dziesi?t z?otych

  2) za plac na chodniku – 45 z?, s?ownie: czterdzie?ci z?otych

 • wynajem placu na parkingu MOK na przystanek dla linii busowej lub autobusowej

_a310079.jpg_a310075.jpg


 

 

 

 

 

 

 

 

Dla m?odzie?y codziennie (z wyj?tkiem niedziel) w godzinach popo?udniowych tj. od 1500 do 2100 otwarta jest ?wietlica, gdzie mo?na mi?o sp?dzi? czas, natomiast w poniedzia?ki, ?rody i pi?tki w godz. 2015 – 2130 prowadzony jest callanetics dla pa? pod okiem wykwalifikowanej instruktorki. Op?ata za zaj?cia calaneticsu - 30 z? (brutto) miesi?cznie, od osoby. Zaj?cia realizowane b?d? 3 razy w tygodniu.


Zach?camy wszystkich do skorzystania z naszej oferty, maj?c nadziej? poszerzy? grono odbiorców, sympatyków i partnerów do wspó?pracy.

  DANE DO FAKTURY:

Miejski O?rodek Kultury im. Oskara Kolberga w Przeworsku

ul. Jagiello?ska 10a

37-200 Przeworsk

NIP: 794-10-55-132

 

Zmieniony ( 27.02.2014. )
 
© 2022 Miejski Ośrodek Kultury w Przeworsku
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.